Menu

Check jeres forsikring

Tjek jeres forsikring !!!

 

Nordvestmors BK har som alle klubber under DIF/DGI en fælles ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, foreningen kan pådrage sig i forbindelse med aktiviteter. Forsikringen dækker foreningens ansvar for skade forvoldt af ansatte eller udpegede ledere, trænere, instruktører, dommere eller øvrigt ansat personale i foreningen. Desuden er der for ansatte personer tegnet og arbejdsskadeforsikring der dækker uheld i forbindelse med udførelse af arbejde for foreningen. Arbejdet behøver ikke være lønnet. Der dækkes: sygebehandling, optræning, hjælpemidler, tab af erhversevne, brilleskade osv. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er desuden dækket af en kollektiv ulykkesforsikring.

 

OBS: De aktive fodboldspillere er IKKE dækket af nogen forsikring. Derfor opfordrer vi alle medlemmer, fra micro til senior, til at tegne en privat ulykkesforsikring. En pludselig opstået skade i forbindelse med en fodboldkamp kan få livsvarigt betydning for vedkommende.

 

Vær opmærksom på om din ulykkesforsikring dækker sportsskader. Hos nogle forsikringsselskaber skal der være tale om ”en udefra kommende påvirkning”. Det betyder i praksis, at der f.eks. skal være en anden fodboldspiller, der takler dig i forbindelse med uheldet. Man vil altså ikke få erstatning, hvis man blot vrider om i knæet i en drejning og derved smadre korsbåndet.

 

Flere forsikringsselskaber har heldigvis ændret deres forsikring, således at det også gælder ved solouheld. Nordvestmors BK giver en stor opfordring til at checke jeres forsikring på dette område.

 

Mange ”glemmer” i øvrigt også børnene i forsikringsøjemed. Kun hver 3. barn i skolealderen har en ulykkesforsikring !!!

 

 

BEN-UHELDIGT

 

Uddrag fra en klubs svar på en indberetning:

 

Det var en situation, hvor en spiller fra Sædding/G

trækker en af vores spillere omkuld med vilje, og

dommeren slet ikke siger noget til ham, men giver

vores spiller, der ligger nede i græsset, det gule kort

fordi han ingen skinneben havde.

Luk