Menu

Hædersbevisninger

Her vil fremover være en oversigt over spillere og ledere, som er blevet hædret i klubben.
Det kan være årets spillere, modtagere af Guldnål, Gunner Marks Mindepokal osv.

Modtagere af Jydsk Boldspil Unions Sølvnål i Nordvestmors Boldklub:

1976: Hans Chr. Pedersen, Bjergby
1983: Svend Børge Pedersen, Bjergby
1985: Aage Larsen, Solbjerg
1998: Jens Kortbæk, Bjergby
2000: Carl Mark, Ø. Jølby
2000: Ib Overgaard, Solbjerg
2003: Bjarke Krog, Erslev
2010: Niels Dybdahl, Ø. Jølby
2010: Bodil Krog, Erslev
2012: Keld Andersen, Ø. Jølby
2013: Jørgen Martinussen, Ø. Jølby

JBU's sølvnål tildeles for 15 års uafbrudt frivilligt arbejde for foreningen.

ÅRETS "FALCKKASSE" i Nordvestmors BK

"Falckkassen" tildeles den spiller/leder i Nordvestmors BK's seniorafdeling, som i årets løb har været klubbens største hypokonder. Enten i form af flest skader, den mærkeligste skade eller afbud til kamp p.g.a. simpelt hypokondri.

Modtagere af "Falckkassen":

2002: Peter Odgaard
2003: Kim Fredholm
2004: Per Mikkelsen
2005: Kaj Hangaard
2006: Ole Josefsen
2007: Carl Mark
2008: Johnny Vestergaard
2009: Denny Dornhoff
2010: Ann Haaning

"Falckkassen" uddeles hvert år af klubbens formand og skal være afleveret til formanden senest en uge før fodboldafslutningen. Indholdet SKAL være brugt inden aflevering.

Modtagere af Gunnar Marks Mindepokal i Nordvestmors Boldklub:

1980: Lis og Frede Nørgård
1981: Bodil og Svend Sørensen
1982: Svend "Købmand" Pedersen
1983: Tinne og Alfred Spanggaard
1984: Margrethe og Peter Hermansen
1985: Ingrid og Peder Svane
1986: Else Marie og Aage Larsen
1987: Kirsten og Mogens Foldager
1988: Nora og Bent Tøfting
1989: Carl Mark
1990: Benny Nielsen
1991: Grethe og Poul Sørensen
1992: Birgitte Appel og Ole Krogh Nielsen
1993: Anne Grethe og Jens Kortbæk
1994: Bodil og Bjarke Krog
1995: Kirsten og Ib Overgaard
2007: Ann Lisbeth og Jørgen Martinussen
2008: Johanne Marie Heide
2009: Lisbeth og Keld Andersen
2010: Mona og Niels Dybdahl
2012: Diana Andersen

Pokalen, der bærer navnet "Gunnar Marks Mindepokal", er skænket Nordvestmors Boldklub af forretningen "Ida's Guld og Sølv" og skal være en vandrepokal. Pokalen skal hvert ved hver sæsons afslutning tildeles en eller flere personer, der på lederplan indenfor klubben ligesom Gunnar Mark har gjort en stor indsats.
Den eller de personer, der får pokalen tildelt, får deres navn eller navne indgraveret i pokalen.
Når vandrepokalen, efter at have været i modtagerens eller modtagernes besiddelse i normalt et år, afleveres den igen, og den eller de afleverende får en mindre pokal til ejendom. I denne pokal indgraveres teksten "Tildelt Gunnar Marks Mindepokal 20xx".

Der nedsættes et tre-mands udvalg, der hvert år skal finde den eller de personer, til hvem pokalen skal tildeles. Dette tre-mands udvalg skal bestå af: Seniorafdelingens formand, ungdomsudvalgets formand samt den eller de personer, der sidst har modtaget pokalen.

Årets spillere på førsteholdet siden 1972, hvor NVBK startede: 

1972: Flemming Foldager
1973: Jens Thomsen og Ivan Pedersen
1974: Jens Thomsen
1975: Henning Kusk
1976: Svend Erik Thomsen
1977: Bent Jørgensen
1978: Leif Nielsen
1979: Poul Martinussen
1980: Kaj Hangaard
1981: Anders Ebbesen
1982: Jørgen Martinussen
1983: Michael Heegård
1984: Jørgen Martinussen
1985: Jørn Sørensen
1986: Jørn Sørensen
1987: Jesper Andersen
1988: Ole Mikkelsen
1989: Jørgen Mark
1990: Kim Fredholm
1991: Kim Fredholm
1992: Jørgen Martinussen
1993: Per Mikkelsen
1994: Morten Larsen
1995: Carsten Pedersen
1996: Jan Mikkelsen
1997: Ole Jensen
1998: Søren Hansen
1999: Carsten Slavensky
2000: Morten Overgaard
2001: Brian Back
2002: Kim Fredholm
2003: Morten Overgaard
2004: Søren Hansen
2005: Kim Fredholm
2006: Søren Hansen
2007: Rasmus Heide
2008: Søren Hansen
2009: Torben Jensen
2010: Karsten Frøslev
2011: Søren Hansen
2012: Morten Vester Nielsen

Årets NVBK'er:

2000: Søren Madsen
2001: Torben Jensen
2005: Keld Andersen
2007: Ole Josefsen |
2008: Kaj Hangaard
2009: Ole Josefsen
2010: Mike Ørberg
2011: Mikkel Hangaard
2012: Kaj Hangaard

Luk