Menu

Værdigrundlag

Værdigrundlag for Nordvestmors BK

Nordvestmors BK er en breddeklub med fokus på både ungdomshold og seniorhold. Her er plads til spillere

af begge køn og på alle niveauer. I ungdomsafdelingen bestræber vi os på, at alle spillere får minimum en

halv kamp på banen. Vi er en social forening, hvor glæde, fairplay, tolerance og venskaber er i højsædet.

Omklædningsrummet er et rart sted at være, hvor alle kan føle sig trygge.

Hvis en spiller har evner og ambitioner om at komme til en anden klub for at spille på et højere niveau,

bakker klubben op om den enkelte spillers ønske.

Vi vil gerne involvere forældre, så arbejdsbyrden for de frivillige ikke bliver for stor. Vi har desuden en række

retningslinjer for forældrenes ageren i klubben:

  1. Bak dit barn op i fremmøde til træning og kamp.
  2. Forhold dig i ro på sidelinjen – bak gerne holdet op
  3. Respekter træneren og dommerens beslutninger – de arbejder frivilligt.
  4. Tilbyd kørselshjælp til udekampe
  5. Sørg for at dit barn har fornuftigt udstyr – benyt evt. byttecentralen i Midtmors Sport.

I seniorafdelingen er der fokus på, at skabe en god træningskultur, samt at skabe en samhørighed mellem

dame og herreholdene.

Luk